راههای دسترسی به نیشابور

مسیر جاده‌ای مسافت تهران تا نیشابور 766 کیلومتر است که حدود هشت ساعت و نیم طول می‌کشد. جاده سمنان یا جاده شماره44 کوتاه‌تر است ولی مسیری خشک و کویری را طی می‌کند و با عبور از سبزوار به نیشابور می‌رسد. جاده‌ شمالی یا جاده شماره 22 شهرهای شمالی را به بجنورد و بجنورد را به سبزوار و سپس به نیشابور متصل می‌کند. جاده‌های شماره‌ی 95 و 87 هم مسیر گذر شهرهای جنوبی به نیشابور است.
شهر مشهد هم با امتداد جاده‌ی 44 به نیشابور می‌رسد.برای سفر به نیشابور
از مسیر جاده‌ای انتخابتان خرید بلیط اتوبوس نیشابور است یا سفر با اتومبیل شخصی؟

صفحه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10